Tiến độ thi công mặt dựng nhôm kính dự án Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Hải Phòng

Nhà thầu Toàn Cầu cập nhật một số hình ảnh về tiến độ thi công mặt dựng nhôm kính dự án Cung Văn Hóa Thiếu Nhi Hải Phòng tại số 55 Lạch Tray – Thành Phố Hải Phòng.

 

Mặt dựng nhôm kính - thi công mặt dựng nhôm kính dự án cung Văn Hóa Thiếu Nhi Hải Phòng

 

Bắt đầu lắp đặt phần khung của một góc mái kính

Bắt đầu lắp đặt phần khung của một góc mái kính

Tháng 11 thời tiết đẹp cho những ngày đầu thi công

Tháng 11 thời tiết đẹp cho những ngày đầu thi công

thi công Toàn Cầu miệt mài làm việc

Đội thợ thi công Toàn Cầu miệt mài làm việc khi trời nhá nhem tối

Đội thợ thi công Toàn Cầu miệt mài làm việc khi trời nhá nhem tối

Một mặt khác của tòa nhà là phần lắp đặt khung mặt dựng kính

Một mặt khác của tòa nhà là phần lắp đặt khung mặt dựng kính

 

Trên đây là một số hình ảnh trong những ngày đầu thi công dự án. Nhà thầu nhôm kính Toàn Cầu sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ thi công của dự án trong những ngày tới.